SmartLipo

Lazer lipoliz 1999 yılında  kullanılmaya başlandı. Bu ilk aletler smart lipo ile kıyaslanamayacak kadar güçsüz ve yetersizdi. Smart lipo 2006 da FDA denilen Amerikan ilaç ve besin komitesinden onay aldı. Smart lipo teknik özellikleri açısından tam bir lazer lipoliz cihazıdır. Yağ dokuda etkin ve güvenlidir. Daha önceki tekniklerde gözlenen doku ödemi-morluk ve ağrı zafiyeti minimaldir. İyileşme dönemi çok kısadır. Smart lipo lazer lipoliz de yağ dokusu seçici olarak etkilenir, yağ hücre zarı parçalanır ve sıvılaşan yağ küçük bir kanülle kolayca alınır. Lazer lipoliz öncesi yağ doku içinde ağrı kesici içeren su ile şişirildiği için işlem sonrası ağrı olmaz. Ödemi engellemek için kısa süreli korse uygulaması gereklidir. Lazer lipoliz işleminin diyet ve sporla desteklenmesi başarıyı oldukça arttırır.